Návyky šťastných a úspešných – máte ich aj vy?

Motivačnej literatúry sú na pultoch kníhkupectiev kvantá. Jednoznačný úspech a šťastie sľubuje každá z nich – je to ale vôbec možné, dá sa v niečom takom radiť masovo a hromadne? Každý z nás má určité individuálne črty, ktoré ho predurčujú na niečo iné, než toho druhého, no existujú aj praktické a overené rady, ktoré platia naozaj pre všetkých. Ktoré to sú?

Návyky šťastných a úspešných - máte ich aj vy?
(zdroj: unsplash.com)

Nie je to o príspevkoch na sociálnych sieťach

Úspešný človek sa dnes vykresľuje ako ten z krásnej fotky zo sociálnych sietí, kde so svetom zdieľa, ako sa má dobre a čo všetko mu vychádza. To je však omyl. Reklama je síce pekné, no skutočne úspešný človek by mal ráno vstať a namiesto fotky na Instagram sa zamyslieť nad cieľmi svojho dňa. Pozitívne ráno je základ. Byť úspešný neznamená len radiť ľuďom okolo seba a mať na všetko odpoveď – úspešný človek sa sám nehanbí a nebojí požiadať o pomoc, verí vo svoju silu a nevzdáva sa pri prvej prekážke. Takýto človek dobre vie, že ak nebude zdravý, nebude ani úspešný, preto sa o svoje zdravie svedomito stará a dáva naňho pozor.

Sledujte, ako trávite svoj čas

Zvyky a denné rutiny určujú, ako fungujeme a ako vyzerá náš deň. Práve preto nás predurčujú, alebo zatracujú stať sa úspešnými. Okrem toho, že by ste mali mať zdravo vysoké sebavedomie, nemali by ste sa báť ani každej novej výzvy. Riskovať je jednou zo základných vlastností úspešných. Nie však natoľko, aby ste robili nerozvážené rozhodnutia a ohrozovali svoju prácu alebo ľudí okolo seba. Zorganizujte si deň. Nie je to len o napísaní zoznamu úloh alebo nastavení pracovného priestoru. Dôležité je najmä to, ako trávite deň a koľko času venujete druhým. Skúste si odsledovať, kde trávite čas v týždni a komu alebo čomu venujete najviac energie a následne vyhodnotiť, či je to tak pre vás v poriadku, alebo by ste chceli zmenu. Veďte si denník, do ktorého si budete značiť nielen denné ciele, ale aj svoj osobný rast a úspechy. Stačí, ak si doňho budete zapisovať, čo vás potešilo, sklamalo alebo aký pokrok ste dosiahli. Rozlišujte medzi dôležitými a naliehavými úlohami a tými menej naliehavými. Mali by ste si vedieť klásť správne priority, aby na vás nebolo všetkého priveľa.

Uvedomenie si svojej hodnoty

Práca a dosahovanie úspechov v nej môže byť niekedy vyčerpávajúce. Nezabúdajte na svoj osobný život. V žiadnom prípade si prácu neberte domov a nepracujte na nej počas svojho voľna. Udržiavanie rovnováhy medzi prácou a osobným životom je kľúčom k úspešnému, ale aj zdravému životu, v ktorom budete mať čas aj oddychovať, tešiť sa z maličkostí či robiť radosť sebe a druhým. Aj porovnávanie sa s ostatnými je cestou, ako dosiahnuť úspech. Samozrejme, ak je v zdravej miere. Úspešní ľudia si však vážia aj samých seba, minimálne natoľko, aby sa postavili za svoje názory a za to, čo považujú za správne. Neznamená to, že nepracujú na svojom zlepšení, ale vedia vyhodnotiť svoje silné aj slabé stránky. Nikdy sa neospravedlňujú za úspech – ale za iné veci, ktoré im občas, ako každému nevyjdú, áno.